0227-541320

Groenvoorziening

Wij kunnen de volgende diensten voor u uitvoeren:

Flora en fauna gecertificeerd:

Onze medewerkers zijn allen Flora en Fauna gecertificeerd. In 2002 is de Flora en Fauna wet geïntroduceerd. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. Om werkzaamheden correct te laten verlopen hebben wij onze medewerkers allen laten certificeren van niveau 1 tot 3.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft per 1 januari 2017 de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet samengevoegd tot  de Wet Natuurbescherming.

Copyright © 2020 Loonbedrijf Firma Zwaan. Alle rechten voorbehouden.